ایران؛ کشف یافته‌های جدید در دانش اعتیاد توسط بیژن پیرنیا و با راهنمایی علی سلیمانی، علی فرهودیان و علیرضا ظهیرالدین

مدیتوریست: یک پژوهشگر دانشگاه علم و فرهنگ در ایران در یک مطالعه کوهورت ۵ ساله در قالب رساله دکتری، یافته‌های جدیدی را در راستای شناخت مکانیزم‌های سایکونورواندوکرینولوژی اعتیاد ارائه کرده است.

به گزارش مدیتوریست به نقل از ایسنا؛ یافته‌های رساله دکتری بیژن پیرنیا که با راهنمایی علی سلیمانی، علی فرهودیان و علیرضا ظهیرالدین در نشریه معتبر Asian Journal of Psychiatry با درجه Q۱ و ایمپکت فکتور ۱۳.۸ به چاپ رسید، گویای تعامل پیچیده تجارب تروماتیک کودکی با سیستم غدد درون‌ریز در پدیدایی مصرف سنگین کانابیس در بزرگسالی است .

این یافته‌ها به طرح‌ریزی یک مدل جدید دیاتز استرس در مصرف‌کنندگان کانابیس غنی شده (گل) منجر شد که ازنقطه‌نظر سایکوپاتولوژیک، از تئوری چارچوب آبشارهای رشدی و فرمول‌بندی تراکنشی اکولوژیکی حمایت می‌کند .

همچنین  این یافته‌ها می‌تواند راهنمای تشخیص گذاری اختلالات روانی باتوجه‌به سوابق تروما از جمله اختلال ترومای رشدی یا ترومای پیچیده و نهایتاً اصلاح نوسولوژی روانپزشکی در مورد اختلال سوءمصرف کانابیس باشد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، همچنین مقاله دیگری از این رساله دکتری در نشریه رسمی انجمن جهانی پیشگیری از سوءاستفاده از کودکان، کلرادو، امریکا، مجله Child Abuse & Neglect با درجه Q۱ و ایمپکت فکتور ۴.۸ به چاپ رسید.

این مجله در حیطه مطالعات خانواده در جایگاه اول رنکینگ مجلات جهان قرار دارد. تا کنون هر سه مقاله مستخرج از رساله دکتری وی در مجلات با درجه Q۱ چاپ و سایر یافته‌های این مطالعه کوهورت در چندین نشریه معتبر از جمله Nature در آستانه تصمیم‌گیری نهایی و پذیرش است .

انتهای پیام

اخبار مرتبط