تلاش ارزشمند مدیر انجمن بازرگانی ایران و کانادا و عذرخواهی وزارت خارجه کانادا

مدیتوریست: در پی یک رشته توئیت و استفاده از عبارت جعلی برای “خلیج فارس”از سوی وزارت خارجه دولت کانادا، آقای محمد وحیدی راد مدیر انجمن بازرگانی ایران و کانادا با ایجاد یک پرونده حقوقی از خانم ملانی جولی وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا شکایت کرد.

به گزارش مدیتوریست به نقل از دانانیوز، در ماه جون ۲۰۲۲ وزارت امور خارجه کانادا در طی یک رشته توئیت از عبارت جعلی برای خلیج فارس استفاده کرد
خبرگزاری دولت ایران به این توئیت واکنش نشان داد و آنرا جعلی و اقدام تعمدی خواند.

در پی یک رشته توئیت و استفاده از عبارت جعلی برای “خلیج فارس” از سوی وزارت خارجه دولت کانادا، آقای محمد وحیدی راد مدیر انجمن بازرگانی ایران و کانادا با ایجاد یک پرونده حقوقی از خانم ملانی جولی وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا شکایت کرد.
این شکایت از طریق یکی از سناتورهایی که از انجمن نیز حمایت های گوناگون تا کنون انجام دادند صورت گرفت.
آقای فرانسیس اسکارپالجیا یکی از نمایندگان کهنه کار پارلمان فدرال کاناداست که تا کنون حمایت‌های زیادی را از انجمن بازرگانی ایران و کانادا انجام داده است.

در نهایت وزیر امور خارجه کانادا خانم ملانی جولی طی یک نامه رسمی ضمن اذعان کردن به نام همیشگی خلیج فارس در نامه رسمی خود به نوعی عمل سال گذشته وزارت امور خارجه را به مرز سیاسی تشبیه کرد و تاکید داشت که دولت فدرال نیز از عبارت خلیج فارس استفاده می‌کند و خواهد کرد.

توضیح آنکه انجمن به هیچ عنوان فعالیت سیاسی نداشته و نخواهد داشت بلکه یک مجموعه اقتصادی است. اما به باور ما برخی مسائل مربوط است به هویت هر یک از ایرانیان و فراتر از مسائل سیاسی است.

در هر صورت این سند قانونی می‌تواند به یادگار بماند و ای کاش متولی هم در ایران بود که این سند قانونی را برای همیشه ثبت می‌کرد.

منبع: واحد اطلاع رسانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا

**********

Dear Mr. Vahidirad,

You will recall that, pursuant to your correspondence to him, Francis Scarpaleggia wrote to Minister of Foreign Affairs Melanie Joly on the use of the term “Arabian Gulf”.

Please find attached the Minister’s response to Mr. Scarpaleggia for your consideration.

Kind regards,

Ashley Sanchez

Francis Scarpaleggia

Member of Parliament for/Député de Lac-Saint-Louis

۴۱۳ Édifice de la Justice Building
House of Commons/Chambre des communes

Ottawa, Ontario K1A 0A6

اخبار مرتبط