دولت کبک ظرفیت سالانه‌ی پذیرش دانشجوی پزشکی را افزایش می دهد

مدیتوریست:هدف از این اقدام برطرف کردن کمبود پزشک خانواده در کبک عنوان‌شده اما به‌طورکلی هیچ تضمینی وجود ندارد که افزایش پذیرش باعث بیشتر شدن تعداد پزشکان خانواده شود.

به گزارش Montreal City، دولت ائتلاف برای آینده‌ی کبک (CAQ) در نظر دارد به قولی که در سال ۲۰۲۲ داده بود، عمل کند و سالانه نزدیک به ۲۰۰ پزشک اضافی را از پاییز امسال آموزش دهد و تا پایان دوره‌ی دوم حکمرانی‌اش ۶۶۰ پزشک جدید جذب کند.

هدف از این اقدام برطرف کردن کمبود پزشک خانواده در کبک عنوان‌شده اما به‌طورکلی هیچ تضمینی وجود ندارد که افزایش پذیرش باعث بیشتر شدن تعداد پزشکان خانواده شود.

با توجه به این شرایط، در آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ و برای سه سال آینده، ۱۱۶۵ موقعیت شغلی در زمینه‌ی پزشکی در دسترس خواهد بود درحالی‌که به ادعای دفتر وزیر بهداشت این رقم در سال ۲۰۱۸ و پیش از به قدرت رسیدن دولت فرانسوآ لوگو، به ۸۳۰ موقعیت در سال محدود بود.

البته دولت لوگو پیش از این شروع به افزایش ثبت‌نام و آموزش دانشجویان پزشکی کرده بود اما اکنون باسیاست سه ساله‌ی جدید که چهارشنبه تصویب شد، سرعت آن را افزایش می‌دهد.

اخبار مرتبط