دکتر محمد پناهی: اهدای عضو اوج فضیلت و نشانی از دوراندیشی وگذشت انسان است

به گزارش مدیتوریست (گروه رویدادها)، دکتر محمد پناهی از پزشکان پرتلاش حوزه های طب سنتی در یادداشت کوتاهی ضمن گرامی داشت روز ملی اهدای عضو آورده است: اهدای عضو، آغاز زندگی و بخششی جاودانه همگام و در امتداد حیات بشری است.اهدای عضو اوج دوراندیشی وبخشش وگذشت یک انسان ونمادی از تلاش بشری برای تبدیل ممات خاک به تعالی زندگی وحیات است.

اهداء عضو انسانی ترین تصمیم در سخت ترین لحظه زندگی یک خانواده است، اهداء خود خواسته واهداء اعضای بدن یکی از عزیزان که دچار مرگ مغزی شده بخششی آگاهانه برای زدودن مرگ ونیستی از عزیزان است و بعنوان هدیه ای ارزشمند وماندگار برای جوشش زندگانی همنوعان در امتداد حیات بشری است.

مدیتوریست: اهدای عضو را می توان جشن *”باز تولد همگانی”* وشکوه یکی از مترقی ترین ومتعالی ترین ارزشهای بشری و انسانی در مقیاس فضیلت ایثار و جاودانگی نامید.ما ایرانیان به پاس قدردانی از جاوداندگی وایثار این بزرگ پیشه گان در روز ملی اهدای عضو ( ۳۱ اردیبهشت ماه) کنار هم می آییم و قدرشناس ارزشهای ماندگار این انسانهای بزرگ هستیم.

بااحترام *دکترمحمدپناهی*یکشنبه ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۲

اخبار مرتبط