شیوا تاجیک:”مد” نمایشگر حس زیبایی جویی و برتری طلبی ما انسانهاست که می تواند از علل وجود امید و نشاط در جامعه هم باشد

مدیتوریست: بعنوان مدیر، معلم و یا پدر و مادر هرگز نباید فراموش کنیم که زیبایی جویی و برتری طلبی که نمود وطهورش غالبا “مدگرایی” است از خصیصه های طبیعی رفتار ما انسانها مخصوصا در دوران نوجوانی و جوانی است.

به گزارش گروه رویداد و همایش مدیتوریست، خانم شیوا(جمیله) تاجیک بنیانگذار برند “شیوا مزون” واز فعالان حوزه طراحی و تولید مد و پوشش ایرانی که در رویدادها و نمایشگاههای مد و پوشش خلاق حضور فعالی دارد در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما، با اشاره به اینکه “مد” بعنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی، کمابیش در میان همه اقشار جامعه از جایگاه و جذابیت برخودارست، اظهار داشت: گرایش به “مد” یا حس زیبایی جویی و برتری طلبی از خصیصه های اصلی رفتار انسانها و مخصوصا در دوران جوانی است و امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید بین جوامع ارتباطات گسترده تری ایجاد شده و این عاملی برای تاثیرپدیری متقابل انسانها از یکدیگر و به عبارتی رشد نوگرایی و زیباجویی را در جوامع و فرهنگ های گوناگون کره زمین در پی داشته است.

خانم شیوا(جمیله) تاجیک با این عقیده که شناخت و فهم ارزش ها، باورها و انتخاب هنجارهای مطلوب از نامطلوب بویژه در جوامعی با بنیانهای فرهنگی و اعتقادی شکل پیچیده تری یافته است گفت: نگاه صفر یا صدی به پدیده های اجتماعی، مسیولین و کنشگران حوزه های تخصصی را دچار سردرگمی و یا تکرار خطا کرده و این سردرگمی را ما در تصمیم سازان، مدیران و حتی فعالان زمینه های مختلف هنر و صنعت مد شاهد هستیم تا انجا که برخی از جوانان به رفتارها و هنجارهای متضاد با ارزش های اعتقادی وحتی ملی جامعه خود رو آورده که در تفسیر و تحلیل این رفتارهانیز نمی توان پاسخ موثق و قانع کننده ای از انان شنید.

بنیانگذار برند “شیوا مزون” در پایان این گفتگو با تاکید براین مهم که “مد” و زیبایی جویی می تواند از علل وجود امید و نشاط در جامعه باشد، گفت: “مد” هم می تواند شکل و کارکردهای مثبت دارد و هم می تواند تجلی گر ناهنجاریهای اجتماعی باشد ولی بعنوان مدیر، معلم و یا پدر و مادر هرگز نباید فراموش کنیم که زیبایی جویی و برتری طلبی که نمود و ظهورش غالبا “مدگرایی” است از خصیصه های طبیعی رفتار ما انسانها مخصوصا در دوران نوجوانی و جوانی بوده و برای حفظ اعتدال در این امور نباید از نقش هدایتگر و تاثیرگذار رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی غافل شویم.

اخبار مرتبط