“ماه میراث اسلامی در کانادا”باحضور پروفسور مسعود تاج و پروفسور اکبر مانوسی در اوتاوا برگزارشد

مدیتوریست: برای بزرگداشت خدمات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان در در سراسر کانادا بهمت و پیشنهاد شورای مسلمانان کانادا  در سال ۲۰۰۷ تمامی ماه اکتبر در پارلمان کانادا با تایید تمامی احزاب و اعضای پارلمان این کشور بعنوان ماه میراث اسلامی در کانادا Canadian Islamic History Month ثبت  ‌و تصویب شد.

به گزارش مدیتوریست به نقل از مرکز اطلاع رسانی شورای هماهنگی مسلمان کانادا، “ماه میراث اسلامی در کانادا”باحضور و سخنرانی پروفسور مسعود تاج استاد ارشیتکت در دانشگاه کارلتون، در مورد اهمیت آب در زندگی روزمره جهانیان از دیدگاه اسلام در تاریخ ۲۱ اکتبر که “ماه میراث اسلامی در کانادا” میباشد در سالن همایش شهرداری اوتاوا برگزار شد.

October 4, 2023Announcement, Important Date

Proclaimed by Parliament in 2007, this month recognizes the significant role that Muslim communities play in Canadian society and highlights their extraordinary contributions.
Canadians have an opportunity this month to learn more about the history of Islam in Canada and recognize the many achievements of Muslim Canadians in the arts, sports, academics, sciences, literature and their communities. It is also a time to acknowledge the ongoing challenges and barriers that Muslim Canadians face.

ترجمه ؛
پروفسور مسعود تاج استاد بنام ارشیتکت و از دوستان دانشگاهی در دانشگاه کارلتون در مورد اهمیت آب در زندگی روزمره جهانیان از دیدگاه اسلام در تاریخ ۲۱ اکتبر که “ماه میراث اسلامی در کانادا” میباشد در سالن همایش شهرداری اوتاوا سخنرانی اموزنده و ارزشمندی را ایراد نمود.
این رویداد با حمایت سفارت خانه های اسلامی در اوتاوا از جمله سفارت مصر و ترکیه برگزار شد.

سفیر ترکیه سرکار خانم اسرا دمیر Esra Demir، سفیر مصر اقای احمد حافظ Ahmed Hafez و تعدادی از سفرای دیگر کشورهای اسلامی در این دیدار حضور داشتند.

توضیح جناب پروفسور اکبر مانوسی، رییس شورای هماهنگی مسلمان کانادا،  در مورد این رویداد را ضمن سپاس از  لطف و زحمات ایشان،در ادامه میخوانیم:

برای بزرگداشت خدمات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان در در سراسر کانادا بهمت و پیشنهاد شورای مسلمانان کانادا  در سال ۲۰۰۷ تمامی ماه اکتبر در پارلمان کانادا با تایید تمامی احزاب و اعضای پارلمان این کشور بعنوان ماه میراث اسلامی در کانادا Canadian Islamic History Month ثبت  ‌و تصویب شد.

هر ساله  در این ماه در سراسر کانادا برنامه های اموزشی، فرهنگی و اشنایی با مفاهیم اسلامی از طرف شورای هماهنگی مسلمانان در کانادا برگزار میشود.

اکبر مانوسی
رییس شورای هماهنگی مسلمان کانادا، اوتاوا

اخبار مرتبط