مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران: طرح «چهارشنبه‌های محیط زیستی» در تهران اجرا می شود

به گزارش مدیتوریست حلیا سادات حسینی در جلسه شورای مدیران محیط زیست با اشاره به دستورالعمل نحوه ارزیابی مناطق ٢٢ گانه گفت: احصا و تدوین شاخص‌های کمی با هدف ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های یکپارچه و کمی صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه در مجموعه معاونت خدمات شهری ومحیط زیست باورداریم تمامی مباحث مرتبط با حوزه محیط زیست باید احصا و شاخص‌گذاری شوند، اظهارکرد: حتما شاخص‌گذاری‌ها در بازه زمانی معین سبب می‌شود که ما به نتایج مطلوب‌تری در بسیاری از موضوعات دست یابیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران،‌حسینی در پایات بر پایش مستمر وضعیت محیط زیستی مناطق تاکید کرد و گفت: طرح چهارشنبه‌های محیط زیستی را با محوریت پایش وضعیت محیط زیستِ مناطق ٢٢ گانه به زودی آغاز خواهیم کرد.ایسنا

اخبار مرتبط