مریم آق آتابای:تولید روسری‌های یاشماق ترکمن احیا می شود

مدیتوریست: رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس گفت: روسر‌ی های یاشماق ترکمن در خانه صنایع دستی و پوشاک سنتی گنبدکاووس احیا می‌شود.

به گزارش مدیتوریست، مریم آق آتابای مریم آق آتابای فعال حوزه صنایع دستی و رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس گفت: آئین احیای تولید روسری‌های یاشماق ترکمن در هفته حجاب و عفاف برگزار شد.

او افزود: روسری‌های یاشماق حجاب اصلی زنان ترکمن بوده که برای پوشاندن صورت استفاده می‌شده و نزدیک ۱٠٠ سال تولید آن در ایران منسوخ و از ترکمنستان وارد می‌شد.

آق آتابای ادامه داد: با تلاش بانوی هنرمند گنبدی در هفته حجاب و عفاف این پوشش اصیل زنان ترکمن در خانه صنایع دستی و پوشاک سنتی گنبدکاووس به عنوان روسری یاشماق احیا می‌شود.

اخبار مرتبط