هواپیمایی ملی نیوزیلند مسافران خود را وزن می کند!

مدیتورست: شرکت هواپیمایی ملی نیوزیلند اجرای طرحی را آغاز کرده است که در چارچوب آن مسافران پروازهای بین‌المللی را پیش از سوار شدن به هواپیما وزن می‌کند.

به گزارش مدیتوریست، «ایر نیوزیلند» اعلام کرده است که در این طرح یک ماهه حدود ۱۰ هزار مسافر بین‌المللی را با ترازو وزن خواهد کرد تا به این ترتیب خلبانان این شرکت پیش از برخاستن از زمین تصور دقیق‌تری از وزن و توازن وزنی هواپیما داشته باشند. 

شرکت هواپیمایی ملی نیوزیلند تاکید کرده است وزنی را که ترازو برای هر مسافر نشان می‌دهد در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و وزن هر مسافر هم در جایی به نمایش درنخواهد آمد. 
اداره هوانوردی غیرنظامی نیوزیلند در دستورالعمل خود به «ایر نیوزیلند» بر لزوم تعیین وزن همه چمدان‌ها، کیف‌های کوچک و حتی وعده‌های غذایی که در طول پرواز سرو خواهند شد تاکید کرده است. بنا به دستورالعمل این اداره «ایر نیوزیلند» برای تخمین وزن مسافران دو راه حل دارد.
یکی از راه‌حل‌ها انجام طرحی موقت مشابه آنچه اکنون شرکت هواپیمایی نیوزیلند انجام می‌دهد است. راه‌حل دیگر پذیرش وزن معیار مسافران است که اداره هوانوردی غیرنظامی نیوزیلند تعیین می‌کند.
این نهاد هم‌اکنون وزن هر مسافر را به همراه کیف و چمدان کوچکی که در داخل هواپیما به همراه خواهد داشت ۸۶ کیلوگرم تخمین می‌زند. این رقم تا پیش از سال ۲۰۰۴ میلادی ۷۷ کیلوگرم بود.
صمیم «ایر نیوزیلند» برای وزن کردن مسافران در چهارچوب یک طرح یک ماهه در حالی اتخاذ شده که داده‌های بخش بهداشت و سلامت این کشور نشان می‌دهد که وزن شهروندان نیوزیلندی به طور میانگین رو به افزایش است.

اخبار مرتبط