۵۰ وب سایت خبری با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند

مدیتوریست: نگرانی بزرگ در اینجا این است که اطلاعات نادرست در سایت‌ها می‌توانند به عنوان مبنایی برای محتوای هوش مصنوعی آینده باشد و چرخه‌ای از اخبار جعلی ایجاد کنند./سوال این است که آیا مقالات جعلی هوش مصنوعی مانند گزارش مرگ بایدن همیشه به راحتی قابل تشخیص هستند؟!

دانمارک؛ در کمبود شدید نیروی کار، به کدام مشاغل بیشتر نیاز است؟

مدیتوریست:طبق گزارش کمیسیون اروپا، در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، ۴۲ درصد از شرکت‌ها در دانمارک اعلام کرده‌اند که با چالش‌ استخدام نیروی کار تازه مواجه هستند.